Album 2022/6

Photo : Kenji Ono
Model : TSUKINA
Hair&Make up : Ayano Funasaki

​Album 2021/09

photo : Kenji Ono
model: Neira
                             Daiki Yamaguchi
Hair&Make up : Ayano Funasaki

​Album 2021/03

photo by Kenji Ono
model: Neira

​Album 2020/12

Photo : Kenji Ono